Ceník

Zprostředkování prodeje

- vyhledání a oslovení zájemců

- pomoc se stanovením ceny (základní ocenění)

- domluvení prohlídek a následně obchodu

5% z ceny

Poradenství při prodeji PO

- veškeré právní a administrativní služby sepsané níže

49 000 Kč

Převod OSVČ na s.r.o.

- založení a zápis nové s.r.o.

- veškeré administrativní služby sepsané níže

49 000 Kč

Poradenství při prodeji FO

- založení a zápis nové s.r.o.

- veškeré právní a administrativní služby sepsané níže

64 000 Kč

Dílčí služby

Právní servis transakce

- příprava rezervační nebo smlouvy o budoucí smlouvě
- příprava kupní smlouvy
- konzultace a zapracování veškerých úprav - komunikace s protistranou
- zastupování v průběhu procesu prodeje/koupi ambulance
- sepsání zápisnice o předání

- vyhotovení agendy pro zápis do obchodního registru / podání návrhu na zápis změn do obchodního rejstříku

14 900 Kč

Administrativní servis transakce

- zajištění veškeré administrace / zastupování v jednáních s úřady a pojišťovnami

- zpracování provozního řádu ordinace

- získání souhlasu Krajské hygienické stanice

- zajištění převodu nájemní smlouvy

- zajištění převodu smluv se zdravotními pojišťovnami

- získání Oprávnění pro poskytování zdravotních služeb od Krajského úřadu

34 900 Kč

Ocenění Základní

- pomoc se stanovením ceny na základě účetních podkladů

- porovnání se situací na trhu a očekávanou cenou

- služba je zcela zdarma v případě využití jiných služeb

9 900 Kč

Ocenění Premium

- samotné stanovení hodnoty praxe

- vyhodnocení hospodaření firmy na základě účetních závěrek

- stanovení hodnoty lékařské praxe na základě mezinárodně uznávaných metod oceňování (International Valuation Standards)

24 900 Kč