Investice ve zdravotnictví

Zdravotnictví představuje jedno z nejstabilnějších odvětví v našem hospodářství. I když je ekonomika v krizi, díky systému úhrad zdravotní péče se to na ziskovosti odvětví jako celku neprojevuje. Jestli existuje jedno slovo, které toto odvětví vystihuje, je to stabilita.

Budoucnost

Lidi v budoucnu nepřestanou být nemocní a její věk dožití stoupá. Naopak let, které populace využije služeb zdravotní péče stoupa a mnohem více se věnuje prevenci. Prevence je směr, kam se postupně bude přesouvat část rozpočtů na ambulantní péči, protože z logiky věci pomáhají snížit, celkové náklady na zdravotní péči do budoucna. Samozřejmostí je postupné budování sociálně-zdravotních služeb v návaznosti na stárnutí celé populace v Evropě a tento trend se k nám právě přesouvá z vyspělých zemí.

Stabilita

Jak již bylo zmíněno zdravotnictví jako celek a podnikání v něm se řídí jinými pravidly a předpisy oproti většině oborů. A to jak z hlediska regulace subjektů na trhu, tak vysokými požadavkem na kvalifikaci pracovní síly. Uplatňuje se zde, taky určitý specifický druh cenové regulace, který v tržním hospodářství není úplně obvyklý.

Výnosy

Zdravotnictví z hlediska výše očekávaných výnosů z dlouhodobého hlediska nedosahuje výnosnosti rizikového kapitálu, ale výše rizika je výrazně nižší, protože se nejedná o zcela standardní druh podnikání v porovnání s jinými odvětví hospodářství. Obecně lze říci, že výnosy se standardně pohybují mezi 10 a 20 % p. a.

Problémy a výzvy


Pracovní síla

Na to, že najít pracovní sílu ve zdravotnictví není lehký úkol nemusíme být odborníci a že se to blízké době moc nezmění taky ne. Nicméně situace se hodné liší mezi regiony a především mezi krajskými městy a zbytkem republiky. V čase se tenhle nedostatek daří vyřešit lékaři a sestrami ze Slovenska a Ukrajiny a to se následujících letech měnit nebude.


Stát a úhradové mechanizmy

Situace v systému úhrad za zdravotní pojištění je již dnes problematická a do budoucna nezbyde nic jiného než prudký nárůst přímých plateb na úkor ZP a je v podstatě jedno, jestli to bude systém prémiové (nadstandardní péče), prevence (investice do zdravotního životního stylu - zdraví) nebo do zdravotně-sociální péče pro lidi v důchodovém věku. Jistotou bude navyšování podílu plateb mimo systém, jestli se nám to líbí nebo ne a je potřeba s tím počítat.


Digitalizace, AI a organizace práce


I když to aktuálně na revoluci v adaptaci nejnovějších technologií ve zdravotnictví nevypadá a už jenom samotná digitalizace představuje pro celý sektor velkou výzvu, v budoucnosti by zdravotnictví mělo ve velkém profitovat především z rozvoje AI, a tedy umělé inteligence, která brutálním způsobem ulehčí a zrychlí především analýzu a diagnostiku nemoci. Zlepšení organizace práce, pro kterou digitalizace hraje klíčovou roli, je především výzvou pro provozovatele, jak efektivněji využívat nedostatkové a docela nákladné lidské zdroje. Výsledným efektem pak může být zlepšení pacientské zkušenosti.

Způsoby investování

Akvizice

Nákup subjektů ve zdravotnictví za účelem vstupu do tohoto sektoru, respektive rozšíření působnosti na trhu.

Financování růstu

Profitování na růstu a úspěchů zdravotnického zařízení nákupem emise dlužních úpisů za předem vyjednaných podmínek. Bezpodílové, ale zajištěné investice.

Společné investování

Společná investice za účelem nákupu a následné správy subjektů ve zdravotnictví.


Otázky a odpovědi

1. Jaká je minimální výše investice?

Minimální výše investice záleží od typu investičního přístupu a konkrétního projektu. Obecně pokud se bavíme o vstupu, je to na úrovni fondů kvalifikovaných investorů minimálně tedy ve výše 1 mil. Kč, co přestavuje nákup nejlevnějších ordinací.


Pak se liší od toho, jaký druh investice Vás zajímá, jestli máte zájem o nákup praxe, nákup menší kliniky, investice do samostatně fungujícího zdravotnického zařízení nebo financování rozvoje etablovaného hráče na trhu.

2. Jak probíhá spolupráce?

Pro začátek je důležité, zjistit Váš investiční horizont a vhodnost investice (pro lékaře nebo nelékaře).

Kategorizovat druh investice, která splňuje Vaše požadavky dle vhodnosti a výnosnosti.

Dostane přístup do investiční sekce, kde zveřejňujeme veškeré prospekty projektů.

Odborný garant

Filip Firkal, MBA

Na trhu monitorujeme ty nejzajímavější investiční příležitosti ve zdravotnictví v Čechách a na Slovensku a pro investory hledáme vhodný způsob participace na růstu a zhodnocení sektoru.

Neváhejte nás kontaktovat