Poradenství při prodeji praxe

Máte již zájemce nebo jste domluvení na odkupu konkrétní praxe, ale potřebujete zařídit celý administrativní a právní servis. Poradíme Vám a zajistíme celý proces pro prodávající nebo kupující stranu.

Co nabízíme


Profesionální pomoc při prodeji či nákupu praxe

Jsme zde, abychom Vám usnadnili celý proces spojený s prodejem nebo nákupem Vaší lékařské praxe. Naši odborníci Vás provedou každým krokem a zajistí, že vše proběhne hladce.

Dokumenty a administrativa bez starostí 

Připravíme všechny potřebné dokumenty a postaráme se o veškerou administrativu. Nemusíte se starat o složité formuláře nebo právní postupy – my to za Vás uděláme.

Snížení Vaší zátěže 

Naším cílem je minimalizovat Vaše starosti spojené s prodejem či nákupem praxe a zároveň zajistit, že celý obchod bude úspěšně dokončen. Dejte nám na starost stresující části, my se postaráme o zbytek.

Plánovaný postup pro optimální výsledky 

Abychom dosáhli nejlepších výsledků, začínáme proces typicky 2-3 měsíce před plánovaným datem předání praxe novému vlastníkovi. To nám umožňuje důkladně se připravit a zajistit bezproblémový průběh transakce.

Právní servis transakce

- příprava rezervační nebo smlouvy o budoucí smlouvě

- příprava kupní smlouvy

- konzultace a zapracování veškerých úprav - komunikace s protistranou

- zastupování v průběhu procesu prodeje/koupě ambulance

- sepsání protokolu o předání

- vyhotovení agendy pro zápis do obchodního registru / podání návrhu na zápis změn do obchodního rejstříku

Administrativní servis transakce

- zajištění veškeré administrativy / zastupování v jednáních s úřady a pojišťovnami

- zpracování provozního řádu ordinace

- získání souhlasu krajské hygienické stanice

- zajištění převodu nájemní smlouvy

- zajištění převodu smluv se zdravotními pojišťovnami

- získání oprávnění pro poskytování zdravotních služeb od krajského úřadu

Pokud kupujete, prodáváte praxi nebo ordinaci a chcete mít jistotu, že celý proces proběhne naprosto bez problémů a hladce. Nechcete ztrácet čas ve složitostí procesu, tak se na nás neváhejte obrátit.

Naše cena: 49 000 Kč

(Polovina z ceny na začátku a druhá polovina po úspěšné realizaci transakce.)

Reference

"Líbí se mi, že jsem si mezi zájemci o koupi mohla vybírat, potkávala jsem jenom ty relevantní, které bych jinak snad nepotkala. Taky se mi líbí jejich přímé jednání a nasazení."

MUDr. Alice Čečilová

"Nabízela jsem přes prodej-ambulance.cz svojí ordinaci. Celý čas jsem měla pocit, že jsou v tom se mnou. Konzultace a znalost prostředí. Nemám, co bych jim vytkla."

MUDr. Radka Vorlíčková

"Oceňuji vstřícnost, serióznost a lidský přístup bez zbytečného papírování. Dokáží prodávající propojit s ověřenými zájemci."


MUDr. Jarmila Janovská


Mgr. Pavol Mlej

Problematice převodu a prodeje praxí a ordinací se věnuji již několik let a dovolím si tvrdit, že v se v ní docela vyznám a rád bych svými zkušenostmi přispěl i k Vašemu úspěšnému prodeji.

Sám vím, že proces umí být hodně náročný, pokud bych neměl dostatek zkušeností z předchozích transakcí nebyl bych si výsledkem jistý.


Otázky a odpovědi

1. Proč si neprodávat ordinaci sám?

Důvodu je celá řada, ale abychom to zjednodušili na několika hlavních faktorů to je neznalost trhu (nabídka, poptávka), špatné stanovení prodejní ceny, anonymita prodávajícího nebo úspora času.

Špatně stanovená cena ať již směrem nahoru, nebo spíš dolů pod tržní ceny. V prvním případě to odradí zájemce a prodlouží to proces prodeje v tom druhém zase dojde k realizaci pod trhovým potenciálem, a tedy praxe je prodaná pod možnosti trhu. Někdy není vhodné, aby zájemci na trhu věděli, kdo nabízí praxi, protože osobní vazby mohou snížit prodejní cenu.

Dalším a rozhodně ne posledním důvodem je pracnost celého procesu hledání, komunikace, ověřování a jednání se samotnými zájemci, které bez předešlých zkušeností může skončit ve slepé uličce (ztrátou času jednání se zájemci), ale k samotným prodeji již z výše zmíněných důvodů nemusí dojít.

2. Jak stanovit cenu?

U nás bereme v potaz hlavně tři modely ocenění, které jsou v podmínkách našeho zdravotnictví zažitý a, se kterými se tradičně pracuje.

Když se zeptáte lékaře, podle čeho by stanovil cenu praxe většina Vám odpoví buď dle počtu kapitantů (1 000 Kč za kus), nebo dle ročního obratu. Nezdá se Vám, že tento narativ slyšíme již posledních 10 let a přitom to vůbec nemusí vypovídat o reálné profitabilitě praxe a zohledňovat inflaci, která v čase nastala?

Realitou v dnešním světě je situace na konkrétním trhu (lokalita, odbornost), poptávka a profitabilita, která určuje následně návratnost investice.

3. Jak dlouho trvá celý proces?

Proces prodeje ordinace je potřeba rozdělit do několika fázi, přičemž některé na sebe vzájemně navazují jiné ne.

Fáze obchodní, do které patří tvorba nabídky, valuace a vyhodnocování zájemců, obvykle trvá méně než 6 měsíců. Z vlastních zkušeností víme, že fáze administrativní trvá 3 až 6 měsíců jedná se především o komunikaci s úřady a pojišťovnami. Fáze právní, který představuje právní úpravy smluv a domluvu mezi smluvními stranami do 2 měsíců.

Doporučujeme začít s prodejem 12 měsíců před termínem realizace prodeje, abychom měli dostatek času pro všechny fáze procesu a nedocházelo pak časové tísni, která může mít za následek prodej za nižší cenu nebo jakékoliv administrativní komplikace.

Neváhejte nás kontaktovat