Úhrady od zdravotních pojišťoven 

Představte si, že veškerou agendu spojenou s úhradami od zdravotních pojišťoven Vám zajistíme tak, že o všem budete mít přehled a zároveň budete mít jistotu, že uděláme všechno pro to, abyste obdrželi platby, na které máte nárok. Nemusíte ztrácet čas, prohrabováním se ve vyhláškách, naopak veškeré změny v úhradových mechanizmech Vám vysvětlíme, tak, abyste je s lehkostí uvedli do praxe.

Co všechno zařídíme

1) Posouzení a revize úhradových dodatků


a. Kontrola, zda odpovídá vzorům ať už dle dohody se SPLČR, SAS ČR, nebo dle vyhlášky MZČR,

b. Posouzení, zda je nabízený způsob úhrady výhodný pro Poskytovatele oproti vyhlášce MZČR,

c. Kontrola správně stanovené měsíční předběžné úhrady včetně případných referenčních hodnot, které vstupují do výpočtu výsledné úhrady nebo regulační srážky,

d. Vyhodnocení nabízených bonifikačních mechanismů nad rámec běžného dodatku nebo vyhlášky,

e. Komunikace se zdravotními pojišťovnami v případě nejasností,

f. Zpracování žádosti o úpravu ať už měsíční předběžné úhrady nebo referenčních hodnot v případě zjištěného nesouladu.

2) Vyúčtování výsledné úhrady


a. Kontrola, zda je provedené vyúčtování v souladu s dodatkem nebo úhradovou vyhláškou,

b. Kontrola správnosti výpočtu - zda odpovídají použité parametry (na vykázané body a URČ - jak v aktuálním, tak referenčním období),

c. Doporučení, zda má smysl podávat odvolání či nikoli.

3) Vypracování odvolání proti výsledné úhradě


a. Zpracování odvolání na základě dostupných podkladů a především v intencích, které dodatek nebo vyhláška umožňují - např. změna v kapacitě poskytovaných sužeb, nárůst nákladnějších pojištěnců, nově nasmlouvané výkony atd.,

b. V případě zájmu účast při jednání na půdě zdravotní pojišťovny,

Pozn.: Případné doložení odůvodnění medicínského postupu pak musí doplnit ošetřující lékař.

4) Vyúčtování regulační srážky


a. Kontrola, zda je provedené vyúčtování regulační srážky v souladu s dodatkem nebo úhradovou vyhláškou,

b. Kontrola správnosti výpočtu - zda odpovídají použité parametry (náklady na léky nebo vyžádanou péči, případně ZUM, ZULP a URČ - jak v aktuálním, tak referenčním období),

c. Doporučení, zda má smysl podávat odvolání či nikoli.

5) Vypracování odvolání proti regulační srážce


a. Zpracování námitky na základě podkladových souborů získaných od zdravotní pojišťovny, včetně identifikace nákladných pojištěnců tak, aby byla regulační srážka nulová (samozřejmě za předpokladu uznání námitky ze strany zdravotní pojišťovny),

b. V případě zájmu účast při jednání na půdě zdravotní pojišťovny,

Pozn.: Případné doložení odůvodnění medicínského postupu pak musí doplnit ošetřující lékař.

6) Reporting základních ukazatelů


a. Kvartální sledování základních parametrů, které mají vliv na konečnou výši výsledné úhrady - body, URČ, ZUM, ZULP,

b. Porovnání vykázaných bodů, resp. celkové produkce s výší měsíčních předběžných úhrad,

c. Na základě srovnání stejného období v aktuálním i referenčním období modelace předběžného výsledku vyúčtování výsledné úhrady,

d. Návrh opatření na optimalizaci provozu ordinací na základě vývoje jednotlivých ukazatelů.

Cena: 3 500 Kč (měsíčně)

Základní audit

  • Vyhodnocení nasmlouvaných výkonů
  • Analýza vykázaných zdravotních výkonů
  • Zhodnocení vyúčtování výsledných úhrad a regulačních mechanismů
  • Interpretace úhradových dodatků a bonifikačních mechanismů
  • Doporučení pro stabilizaci a další rozvoj PZS

Cena: 6 000 Kč


Odborný garant

Ing. Ivan Maštalíř

Již téměř patnáct let se tak pohybuji v systému úhrad zdravotní péče, a to od počátku procesu, kdy lékař předá do pojišťovny dávku s vyúčtováním výkonů až po jeho ukončení, což představuje výpočet výsledné úhrady včetně případných regulací.

Neváhejte nás kontaktovat