Zavedení a správa povinné dokumentace

Naše služba zajišťuje, aby byla veškerá povinná dokumentace ve vaší ordinaci vedena správně, pořád v souladu s aktuální legislativou a vy jste se mohli věnovat Svým pacientům. Pokud si nejste jistí, jestli máte všechny dokumenty, správně je možné využít náš základní audit, kde osobně na místě zkontrolujeme případné nedostatky a navrhneme rychlou nápravu.

Co všechno zařídíme


Bezpečnost práce - komplexní služba, dokumentace, školení

Požární ochrana - komplexní služba, dokumentace, školení

Management zakladatelských dokumentů ordinace

Provozní a dezinfekční řády

Bezpečnostní listy

SÚKL - management dokumentace (Standardní operační postupy pro nakládání s léčivými přípravky a se zdravotnickými prostředky), vedení evidencí, hlídání termínů, agenda spojená se zdravotnickými prostředky

Kategorizace prací

Pracovně-lékařské služby, smlouvy, termíny, dohled na pracovišti

Pracovní úrazy, lékárničky, traumatologický plán, prostředky pro řešení neodkladných stavů

Revize elektro a hasebních prostředků - hlídání termínů, zprostředkování provedení revizí

Cena: 25 000 Kč (jednorázově)

(roční garance 9 000 Kč)

Základní audit

  • fyzická obhlídka místa,
  • odborné šetření nedostatků
  • sepsaní protokolu o aktuálním stavu a návrhy pro jejich řešení

Cena: 3 500 Kč


Odborný garant

Jaroslav Přibyl

10 let poskytuji komplexní služby v požární ochraně, bezpečnosti práce, hygieně a dalších činnostech, kterými pro zákazníky zajišťuji plnění veškerých legislativních norem.

Jednotlivé zajištění ve výše uvedených oblastech je poskytováno výhradně osobami mající platnou odbornou způsobilost, která je navíc stvrzena jejich letitou praxí v oboru.

Služby jsou poskytovány cca 120 firmám v rámci celé České republiky.

Neváhejte nás kontaktovat