Převod ordinace a lékařské praxe z OSVČ na s.r.o.

Provozovat praxi jako s. r. o.  je ve většině případů ekonomicky výhodnější jako fyzická osoba. Důvodů je pro to mnoho. Ať již se bavíme o lepší ochraně práv a majetku v případě neočekávaných událostí (úmrtí, žaloby), nebo nižších transakčních nákladech při prodeji praxe. Neposlední řadě je lepší mít praxi před prodejem vedenou jako s. r. o., co celý proces prodeje zjednodušuje a urychluje.

Výhody převodu na s.r.o.

Smlouvy se ZP - jsou podepsány a vázány na právnickou osobu

Ručení - majetkem společnosti, nikoliv osobním majetkem

Dědění - podíl ve společnosti - dědicové mohou s. r. o. prodat nebo ji dále provozovat prostřednictvím odborného zástupce (lékaře jako zaměstnance)

Prodej lékařské praxe - u smluv se zdravotními pojišťovnami nedochází k žádným změnám - prodej je po 5 letech osvobozený od daně do 5 let 15%.

Účetní povinnost - vede podvojné účetnictví - daň 19 %

Zdravotnická dokumentace - je majetkem společnosti

Co všechno zařídíme


  • založení a zápis nové s.r.o.
  • zpracování Provozního řádu ordinace
  • získání souhlasu krajské hygienické stanice
  • převod nájemní smlouvy
  • převody smluv se zdravotními pojišťovnami
  • získání oprávnění pro poskytování zdravotních služeb od krajského úřadu

Ve své podstatě je spousta důvodů, proč dává smysl provozovat lékařskou praxi jako, s. r. o. Těmi nejdůležitějšími jsou úspory nákladů na daních a odvodech oproti prodeji jako fyzické osoby. Díky nižšímu zdanění 15% místo 36% u průměrné praxe tvoří úspora nákladů 400 000 Kč. V nepohledné řadě je veškerá zdravotní dokumentace majetkem společnosti a je tedy možné s ní dle toho nakládat.

Naše cena: 49 000 Kč

(Polovina z ceny na začátku a druhá polovina po úspěšné realizaci převodu.) 

Odborný garant

Mgr. Pavol Mlej

Zdravotnímu právu a problematice převodů ordinací se věnuji již několik let a povedlo se mi tenhle proces co nejvíce zjednodušit a zdokonalit ho natolik, že pro zájemce nepředstavuje žádnou administrativní zátěž. 

Neváhejte se na mně obrátit a pro bližší informace.

Neváhejte nás kontaktovat