Oftalmologie – Opavsko

K dispozici oční ordinace v Opavě.

Přístrojové vybavení: vyšetřovací jednotka Topcon Unit IS-1, štěrbinová lampa Topcon SL-D2, bezkontaktní full auto tonometr s pachymetrií Canon TX 20P, full auto Ref-keratometr Canon RK-F2 automat. perimetr Medmont M 600 non mydriatická fundus kamera Topcon TRC-NW 200 pacline console pachymetr, atd.

0,00 Kč

Počet pacientů: 5 600

Roční obrat

          3 mil. Kč

Zdravotní pojišťovny111, 201, 205, 207, 211, 213

Právní formaf.o.

Kontaktujte nás